Formulär

Elevfrånvaro anmäls via Wilma. Är frånvaron mer än tre dagar görs anhållan till rektorn. Anhållan om frånvaro färre än tre dagar görs direkt till klassläraren.

 

Lärar login.