Administration

Rektor: Maria Eklund (044 785 1356) 

Biträdande rektor: Sofia Grönroos (785 1352)

Vikarierande ledande handledare: Janiina Ahlgren och Marcela Grannas (044 785 1854)

Vikarierande ansvarig för praktikanter och studerande: Camilla Vikström (044 785 1517)

Skolsekreterare: Gunilla Finström (044 785 1325)

Speciallärare i allmänundervisningen 2022-2023: Malin Enell-Grön och Sofia Grönroos

 

Skolans ledningsgrupp 2022-2024:
Rektor Maria Eklund
Biträdande rektor Sofia Grönroos
Klasslärare Maria Hemgård-Nylund
Specialklasslärare Madleine Stenman 
Handledare Anna Snåre-Nyman

 

IT-tutor:
Maria Hemgård-Nylund