Röda

Röda

Vi jobbar med strukturerad och tydliggörande pedagogik enligt TEACCH-modellen och fokuserar på träning av språk, kommunikation och sociala färdigheter bl.a. genom PRT.

Klasslärare: 

Nina Strömsnäs