Orange

Orange

I Orangea klassen går elever i årskurserna 3-9. Vi jobbar främst med strukturerad pedagogik och satsar mycket på att utveckla kommunikationen med hjälp av bl.a. PECS, stödtecken och PRT. Alla elever får individuell undervisning enligt sina egna behov och målsättningar. I undervisningen ingår också praktiskt arbete och motorikträning. Vi är ofta ute och rör på oss för att främja både motoriken och hälsan. Alla elever har också tillgång till olika terapier under skolveckan. Fokus ligger på att eleverna ska bli så självständiga som möjligt utgående från deras egna förutsättningar.

Klasslärare: 

Camilla Smeds
camilla.smeds(at)edu.jakobstad.fi