Orange

Orange

I orangea klassen är undervisnings metodiken strukturerad. Viktiga tyngdpunktsområden är kommunikation, social träning, praktiskt arbete och motorikträning. Eleverna får individuell undervisning enligt sina egna behov och målsättningar. Fokus ligger på att eleverna ska bli så självständiga som möjligt utgående från sina egna förutsättningar.

Klasslärare: 

Julia Eklund
julia.eklund(at)edu.jakobstad.fi