Lila

Lila

Lila klassen jobbar främst med kommunikation och motorik. Klassrummet är handikapp utrustat med lift, golvvärme, wc och diverse hjälpmedel. Hjälpehoven för  eleverna i klassen varierar stort. Pedagogiken och personaltillgång individanpassas i olika gruppsammansättningar enligt elevernas sociala och kognitiva behov. Elevernas terapeuter samarbetar med personalen i klassen.

Klasslärare: 

Annika Andersson