Gula

Gula

I gula klassen jobbar vi väldigt mycket med språk och kommunikation, det är en del i allt vi gör. Vi läser och analyserar olika slags texter och skriver egna berättelser.
Eleverna har individuellt anpassade läroplaner och är integrerade i en del ämnen i olika klasser både inom allmän- och specialundervisningen.

Klasslärare: 

Marina Stenlund
marina.stenlund(at)edu.jakobstad.fi