Gula

Gula

I Gula klassen studerar elever i åk 6-9. Vi jobbar med språkträning mhja bilder och stödtecken. Vi tar bl.a. del av nyheter om närmiljön och aktuella teman. Struktur och kontinuitet är saker som prioriteras.

Klasslärare: 

Marina Stenlund
marina.stenlund(at)edu.jakobstad.fi