Anhållan om lovvård

Lovvård ordnas under alla skolloven enligt behov för de elever som går i våra specialklasser . Lovvård beviljas enbart till de elever som ansökt och morris- eller eftis.

Anhållan om lovvård görs för de elever som är i behov av vård på Kyrkostrands skola under höst-, jul-, sport -och sommarlovet. Anhållan lämnas in senast tre veckor innan lovet inleds.  

Ange de datum och tider när ert barn är i behov av lovvård.
Eleven är i behov av skolskjuts följande dagar och tider. Ange klockslag för när eleven skall hämtas och adressen där eleven bor. Ange också vilken tid eleven bör vara hemma igen.