UTIS -upplev naturen i skolan

UTIS -upplev naturen i skolan

UTIS -upplev naturen i skolan

Utis är ett projekt i staden Jakobstad som startades under läsåret 2018-2019. Utis verksamhet drivs dagligen under skoltid vid Kyrkostrands skola. Under höstterminen får alla klasser ta del av 3 moduler. En modul sträcker sig under två dagar. Aktiviteter och upplevelser görs också utanför skoltid. Utis är baserat på utomhuspedagogik, upplevelser och friluftsliv och riktar sig till alla elever.

Läs mera i den nypublicerade siten