Skolåret 2020 - 21

Skolåret 2020 - 21

Hösterminen indleds 13.8    Skoldag kl. 9 - 12  Förskolan kl.8 - 12

Höstlov vecka 42  12 - 16.10.2020

Höstterminens avslutningsdag 22.12 kl.2020  Skoldag kl.9 - 12.00   Förskolan kl.8 - 12

Taxiskjutsar enligt överenskommelse.

Vårterminen inleds 4.1  Schema enligt läseordningen

Sportlov vecka 9  1 - 5.3.2021

Påsklov 1.4 - 5.4.2021

Lovdag 14.5.2021

Skolavslutning 5.6.2021 kl.8.30 - 10.30

Taxiskjutsar enligt överenskommelse.