oktober 2016

Skolstart 13.8.2019

Välkomna till ett nytt läsår.

Skolan börjar 9.00 och slutar 12.00.

Taxiskjutsar enligt överenskommelse.