oktober 2016

Hösterminen indleds 13.8    Skoldag kl. 9 - 12  Förskolan kl.8 - 12

Höstlov vecka 42  12 - 16.10.2020

Höstterminens avslutningsdag 22.12 kl.2020  Skoldag kl.9 - 12.00   Förskolan kl.8 - 12