Allmän undervisning

Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skolas är närskola för barn i stadsdelarna Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Vi har även en del elever som bor annanstans i Jakobstad. Kyrkostrands skola har allmänundervisning från förskolan till årskurs fem.

Våra elever studerar i moderna och välutrustade klassrum där IT-pedagogiken har en central roll. Vi prioriterar små grupper som undervisas av kunniga och motiverade lärare. Som extra stöd finns också ett stort antal handledare.

I förskolundervisningen går 25 barn.

I allmänundervisningen studerar 135 elever fördelade i nio grupper.

Eleverna i allmänundervisningen har rätt till special- och stödundervisning. Våra speciallärare jobbar både som kompanjonlärare i klass och med smågruppsundervisning för att stöda och stärka eleverna i deras inlärning. De arbetar utgående från ett strukturerat arbetssätt och med en mycket individanpassad och konkretiserad undervisning. Speciallärarna utför också regelbundet standardiserade test och diagnoser.

Speciallärare i allmänundervisningen 2021-22 är

Ann-Marie Virtanen: ann-marie.virtanen(at)edu.jakobstad.fi

Camilla Kotkamaa: camilla.kotkamaa(at)edu.jakobstad.fi